Apolloni Zot i këngës dhe muzikës


Apolloni Zot i këngës dhe muzikës. Ne e gjejmë atë në Iliada (i. 603) !

Mëse njëherë vëmë re se historianët, gjeografët dhe shkrimtarët grekë ngulin këmbë në dallimin midis pellazgëve të parë dhe rivalëve të tyre, grekëve helenë, të ardhur më vonë. Një ditë historia tradicionale “greke” mund të rishkruhet sërish…

” Edwin Jacques “SHQIPTARET Historia e popullit shqiptar nga lashtesia deri ne ditet e sotme” fq. 54

Apollo, god of music, Athenian red-figure kylix
C5th B.C., Archaeological Museum of Delphi

Burimi: Shqipe Hoxha


Leave a Reply