Gjuha Lituane dhe Letoane me origjinë Pellazgo-Shqiptare


prmbledhje_nga_ilirida-online.com (3)-74

Gjuhët baltike janë pjesë e Prusishtes të vjetër.. Lituania dhe Letoania ishin një nga këto vende, që e përdorën këtë gjuhë . Prusishtja e vjetër është folur deri në shekullin e shtatëmbëdhjetë. Kjo gjuhë njihet shumë mirë nga një dorëshkrim që daton në shekullin e katërmbëdhjetë. Ky tekst, i cili përmban 802 fjalë, është quajtur nga studiuesit e historis “Fjalori i Elbing.”

Disa fjalë të vjetra Prusiane që kanë shumë ngjashmëri me Shqipen Lituanisht-Letonisht ————— Pellazgo-shqiptare
Anasana —————– Ane, Anesi
Diegazoj ————— Djeg (Dieg)

Diels ————- Djalë (dial) djelm Du ————— Dy dy
Mazu ————– Maz Mez Prushoas ————— Prush

Tauta ————— Tate Atë
Uogli ———— Vogel, Vogli i vogël
Ziaryjos ————– Zjarr, (Ziarr)
source: https://www.facebook.com/pages/Legjenda-e-Shqiponjave

 


Leave a Reply