Gjuha shqipe , gjuhë hyjnore !


prmbledhje_nga_ilirida-online.com (3)-73

-Stela Lemnos
Ky mbishkrim i vjetër i shkruar flet vetëm; shqip, pa ndryshuar as një gërmë tingull apo presje dhe vërteton edhe njëherë se gjuha jonë shqipe është gjuha mëmë e gjithë gjuhëve të tjera ashtuquajtur IE, indio – gjermane apo terma të tjera të tilla shpifur me, “to zori”

Dua tu sqaroj pak mbi varjantin tim mbi këtë shkrim, fjala: “Na fot” ka kuptimin = “Na thotë” por jo se gërma; F = TH, gërma F qëndron e pa ndryshueshme dhe tingulli i saj ashtu si në të gjitha shkrimet e tjera është, F = F dhe nuk barazohet me asnjë tingull apo gërmë tjetër! Akoma dhe sot në Shqipëri (jo në të folmen e rregullt) nga disa njerëz perdoret fjala e ardhur nga folja “flas”, [më “fotë”, më “fa”, më “foli” më urtësi] … EFISTO = Festo (vjen nga vullkani; ephestio)

Ndërsa fjala “Të thërasi” ka kuptimin: Gëzohu ! ( hare , tër+ hare = thër/aresi) ” GEZOHU THERISNI AI RRON ” !!!

Source : faqja facebook / Illyrians&Pelasgians indigenous european


Leave a Reply