Gjuha Shqipe


ZOTAT- në mitologjitë e lashta patjetër janë në shqip, ata janë:

ATON- Ra= shqip (ATI – JON) = RREZET E DIELLIT – RA= RAN- Bie (diellin që bie).

THOTI= shqip (Ai që Thot) THOTi ishtë lajmëtar i përëndive.

MAT = shqip (Mat ose Matja).Ajo perfaqesonte vertetesine dhe drejtesine ne mitoligjine egjyptiane.: ” Perendesha Mat është orientimi i drejt në natyre e shoqeri, çfarë është e drejt, e sakt, korrekte, ligjore, e rregullt, sistematike është drejtësi dhe e vërtetë është Mat. Mat ishte simbol i matjes dhe i drejtesis..

OSIRIS= shqip (SIRI ose SYRI) Osiris ishte Perëndia e vdekjes dhe jetës së përtejme.. Ai me syt e tij shihte çdo gjë, nuk është rastesi dhe sot shqiptarët pjesen e erret te syrit e quajne SIRIS.

BES =perëndia egjiptiane , mbrojtësi i familjes.Bes në mitologjinë egjiptiane ishte perëndia e vatrës , shpesh konsiderohet si një hyjni, mbrojtës e familjeve në veçanti nënave, fëmijëve dhe grave shtatzën.Emri (BES) është akoma edhe sot i përdorur tek ne shqiptarët..

I NANA = (Nëna shqip) ose ( NANA dialekt GEG) I NANA, cilësuar si (Nëna e qiejve) Perëndesh sumere (shum-er) Ajo është e njohur kryesisht si perëndeshë e dashurisë , por është po aq e shquar edhe si perëndesha e luftës .

EN-KI = shqip EN- KRI (është në krye) Perëndi Sumere Zoti ujrave dhe lumejve, nga krahet e tij burojnë lumejtë ( Tigër dhe Eufrat).. Ai është në krye të perëndive, sepse ai krijoj ujin dhe shpëtoj njerëzimin.

Këta ishin disa nga perenditë e lashtësisë të paraqitura në këtë postim, do t’ketë edhe postime të radhës të kësaj natyre!

Nga faqja FB : DardaniaSacra


Leave a Reply