Kalaje e Prizrenit – qyteti i Hyllit – Yllit, një nga 8 qytetet e Trojës! (FOTO)


Kalaja e Prizerenit ishte qyteti i Hyllit -Yllit një prej qyteteve të Trojës.Kalaja e Prizerenit ishte qyteti i Hyllit -Yllit një prej qyteteve të Trojës.

Kalaja e Prizerenit ishte qyteti i Hyllit -Yllit një prej qyteteve të Trojës.

Në këtë hartë shihet që emri i Kalasë së Prizrenit ka qenë ILION!

Quhej me këtë emer sepse Bazamenti i parë ishte i ndertuar në formë të yllit 6 cepësh dhe nga ky ndërtim është marrë është përvetsuar nga Hebrenjët si Ylli i Davidit.

Një lokalitet arkeologjik i vjetër 2500 vjet para epokës sonë është zbuluar në fshatin Shushicë
Ylli 6 cepësh formohet nga dy trekëndësha apo dy Piramida njëra nga lartë e njëra nga poshtë, apo ndryshe këta dy trekëndësha simbolizojnë dy gjinit atë mashkullore dhe ate femërore.

Këtë simbol e gjejmë edhe sot e kësaj dite në veshjet kombëtare Shqiptare të ruajtura që nga koha Pellazgo Ilire e sidomos janë në qylymat e vjetër që janë punuar me punë dore në vek ./s.p/

Burimi: fishmedia.info


Leave a Reply