Kryeqyteti i Dardanisë/ilire Scupi !


Mbrishkrimi varri Albanopolis i Scupit.

Skupi u bë kryeqyteti i Dardanisë, i cili shtrihej nga Naissus në Bylazora, në shekullin e dytë para Krishtit

Scupi became the capital of Dardania, which extended from Naissus to Bylazora, in the second century BC.

Macedonia yesterday and today Author Giorgio Nurigiani, Publisher Teleurope, 1967 p. 77
Përmendja e parë e Albanopolis në një mbishkrim është në një stele funerare të lashtë në Scupi (afër Shkupit modern).

The first mention of Albanopolis in an inscription is on an ancient funerary stele at Scupi (near modern Skopje)

Une stèle funéraire de Scupi porte, avec la première mention épigraphique d’Albanopolis.
Bulletin analytique d’histoire romaine. Association pour l’étude de la civilisation romaine. 1974. p. 1325.
Scupi – ancient town

Shkruan: Shqipe Hoxha


Leave a Reply