Kulti iliro-shqiptar i Diellit


Nga autortë ndryshëm për këtë kult janë nxjerrë në dritë dëshmi jo të pakta e janë dhënë mendime të rëndësishme.

Pashko Vasa që më 1879 vë në dukje se Shqiptarët betoheshin për Diell, për hënë, për qiell, për dhe, në gur e për elementë të tjerë të natyrës e jo për perëndi e shenjtorë të krishtërimit e të islamizmit.

Ai këto betime i shpjegon si të lashtësisë shqiptare e me burim vendës. “E vërteta mbi Shqipërinë dhe Shqiptarët”, Tiranë, 1935, f. 42-43).

Mark Tirta (etnolog) – Mitologjia ndër Shqiptarë

Simboli i Diellit ILIRE- në Manastiret Arbërore.

Burimi: Shqipe Hoxha


Leave a Reply