Princesha e bukur e Peleponezit Hippodameia


Në mitologjinë pellasge, Hippodameia ishte vajza e bukur e Oinomaos (Oenamaus), Mbret i Pizës një qytet në Gadishullin e Peloponezit.

Së bashku me babain e saj dhe Pelopsin një kërkues të cilin princesha u martua , Hippodameia u shfaqë si një karakter i lindjes se tempullit të Zeusit në Olimpian e lashtë.

Hippodamia eshte martuar me Pelops, dhe vajzat e tyre ishin Astydameia, Nicippe, Lysidice, Mytilene, dhe Eurydice, dhe bijtë e tyre ishin Atreus, Thyestes, Pittheus, Alcathous, Troezen, Hippalcimus, Copreus, Dias, dhe Hippasus. Aelius, Cleonymus, Sciron, Argeius, Corinthius, Dysponteus dhe Pleisthenes.

Burimi: Shqipe Hoxha


Leave a Reply