Stema e Mbreterisë së Dardanisë (FOTO)


Jahja Dranqolli

Stema e Mbreterisë së Dardanisë, ç’prej Dardanit të Trojës deri te perandori Justiniani Parë, i gjakut dhe i origjinës dardane. Është përkthyer në sllavishtën e vjetër, dhe e botuar në Vjenë (1741)  nga bullgari Hristofor Zhefaroviç!

Burimi: Mavro Orbini Ravseo (1601), dhe  Equite Paulo Ritter (1701)


Leave a Reply