BELLI, ishin nje popull me prejardhje të përzier ilire – kelte (Belgic)

  BELLI/ Bel/ Bial do të thotë i BARDHE, ishin nje popull me prejardhje të përzier ilire – kelte (Belgic)