Charles Telford Erikson për shqiptarët

Nëse shqiptari preket në nderin e tij, është më e lehtë të përkulet një mal sesa të përkulet shqiptari. Ata