POSEIDONI ” ne shqip “POEDON

I biri i Titan Kronit dhe gruas së tij Rejës, zot i detit. Ishte njëri prej tre zotërave më të